Noudatamme tietosuoja-asetusta GDPR 2016/679/EU, jonka tarkoitus on parantaa EU-kansalaisten yksityisyydensuojaa henkilötietoja käsiteltäessä Euroopan Unionissa.

Mahdolliset lisätiedot: orgroup@or-group.fi