Förpackningar i trä går att skräddarsy för många ändamål

Förpackningar i trä används ofta för transport av stora industriprodukter och deras delar, både vid transport på landsväg och sjövägen.
Lådor och häckar gjorda av brädor dimensioneras så att de passar din produkt, din produktionslinje och din transportform. Lådor i trä avsedda för sjöfrakt förses med ett plastöverdrag som skyddar locket. Lådorna kan staplas på varandra, vilket sparar transportutrymme.

 

Vi kan optimera förpackning och leverans för din produkt och din aktivitet:

  • konstruktion
  • uppsamling och förtöjning
  • färdighet nivå: delar, hälft överhopat, helt överhopat
  • Effektivitet av transportering under hela livcyckel av förpacking


Skydda produkten under transport:

  • Mattor tillverkade av brädor används till exempel vid transport av cylinderformade produkter. Brädmattorna kan tillverkas av trä eller plywood.
  • Vi har lång erfarenhet av förpackning av särskilt stora produkter eller produkter som är svåra att transportera. Med hjälp av olika underlag kan dessa produkter på ett säkert sätt transporteras och flyttas.

Kostandseffektivitet har alltid varit viktigt för våra kunder. Det är det också för oss.
 

För våra kunder innebär kostnadseffektivitet: koncentrerade inköp, flexibla och snabba leveranser, effektiva produktionslinjer, mindre tid som går åt till förpackning, effektiv lagringsverksamhet, minskade transportkostnader, minskad materialsvinn - mindre miljöbelastning och kompletta leveransserier.


Under årtionden har vi tillsammans med våra kunder strävat efter och lyckats uppnå dessa mål. På Savopak har vi lyckats med detta genom att till hundra procent anpassa oss till kundernas ständigt ändrade behov och samtidigt skräddarsy nya lösningar för de nya behoven.

ISPM 15 -standarden för trä förpackningsmaterial

Vi tillverker våra förpackiningar enlight kravet på ISPM 15 -standard, och dem passar väl att använda i internationell handel. Förpackingsmaterial av trä är tillverkat av avbarkat trä. Trä är värmebehandlat på ett sådant sätt att temperaturen inne i träet är minst 56 ˚C i minst 30 minuter. Förpackningsmaterial som behandlats i enlighet med standarden märks med ett märke enligt standarden som innehåller IPPC-logo, landskod, tillverkarens kod och behandlingsmärkningarna.

Standarden ISPM 15 har uppgjorts av FN:s jordbruks- och livsmedelsorganisation FAO. Standarden fastställer kraven på behandling och märkning av förpackningsmaterial av trä som används vid internationell handel. I Finland tillverkas förpackningsmaterial i trä i allmänhet av värmebehandlat virke eftersom användning av metylbromid är förbjuden. Ugnstorkning är en godkänd behandlingsform, om den temperatur som standarden kräver uppnås under torkningen.
Av behandlingsmärkningarna avser HT värmebehandling (heat treatment) och MB förgasning med metylbromid.

Kontakt oss!