Olavi Räsänen Oy är känd som en erfaren och professionell tillverkare av lastpallar. Olavi Räsänen Oy började tillverka lastpallar 1962. Lastpallarna tillverkas på tre automatiserade produktionslinjer. På våra pallar paketeras produkter från livsmedels-, byggnads-, bil-, maskin-, elektronik-, kemi- och pappersindustrin.

Dotterbolag av Olavi Räsänen Oy, Savopak Oy, är internationellt känd som en pålitlig leverantör av förpackningar för transport och förvaring samt för sina olika tjänster inom branschen. Savopak producerar förpackningar av trä och plywood vid fyra produktionsenheter. Produktionsenheterna finns i Varkaus och Rantasalmi. I förpackningar från Savopak förpackas produkter från bil-, maskin-, elektronik-, kemi- och pappersindustrin, för att inte tala om produkter från gruv- och byggnadsindustrin och till och med försvarsmaktens försändelser. Förutom produktion för den inhemska marknaden levereras förpackningar till bl.a. Tyskland, Holland, Belgien, Österrike, Spanien och Norge.

Våra mångsidiga förpackningslösningar består i huvudsak av produkter tillverkade i trä och plywood. Materialvalet stöder vårt mål att tillverka mågsidiga och miljövänliga produkter. Under årtionden har vår verksamhet grundat sig på att förbättra lönsamheten för våra kunders affärsverksamhet vad gäller deras paketerings-, lagrings- och transportverksamhet. Detta innebär bland annat att OR-pallarna planeras och tillverkas enligt användningsändamål och den produkt som ska förpackas. Vi lägger vår ära i att garantera snabba och exakta leveranser åt våra kunder.

Transport av produkterna mellan olika produktionsenheter och den slutliga användaren präglas av exakthet och en felfri leveranskedja och vi har lösningen på denna.