Våra kärnvärden

Förtroende

Vi vill vara värde av din förtroende. Vi påkänner kompromisslös ärlighet i alla våra företag funktion.

Partnerskap

Vi tror att förtroende är baserad på långtidig partnerskap som utnyttjar både parternas viabilitet.

Kvalitet

Kvalitet symboliseras produkter vi tillverker. Bakom framgång är skicklig personal, hög kvalitet råämnena och modern tillverkning teknologi.

Respekt för naturen och miljön

Våra företag funtion är baserad på tålig evolution. Vi oroa miljövänlighet av råämne vi använder och företag funktions.

 

Vi tillverker ekologiska produkter och tjänster. Den viktigaste råvaran är trä, som på miljöpåverkan är bättre än andra konkurensa råämne. Våra miljö effekt är baserad på förnybarhet av skogar och hållbara skogsbruk. Våra PEFC certifikat garanti att råämne vi anväder är  från skogar som är behandlad enligt tålig evolution.

70 år finska träförädlings

Vi vill tillverka hög kvalitet produkter som är nödvändigt för våra kunder utan att våra funktion och produkter skulle vara risk för miljö eller naturresurser.

Våra huvud råämne är trä. Produkter tillverkat av trä är långtidigt, miljövänliga och Pääraaka-aineemme on puu, puusta valmistetut tuotteet ovat pitkäikäisiä, ympäristöystävällisiä sekä turvallisia. Elinkaaren päättyessä ne ovat turvallisesti kierrätettävissä tai hävitettävissä.

Ympäristön kunnioittaminen heijastuu raaka-aineiden hankintaan, itse tuotantoon sekä varastointi- ja kuljetustoimintoihin. Raaka-aineet käytetään mahdollisimman tarkkaan, ja tuotantoketjun lopussa syntyvä puujäte toimitetaan paikallisille energialaitoksille sähkön ja lämmön tuotantoon. Itse puun jalostamiseen tarvitaan hyvin vähän energiaa.

Valitsemalla puusta valmistetun tuotteen säästät hiiltä sisältäviä energianlähteitä.