Ansvaret är vårt

I 2012 Parla parket tillverkad av Parla Floor Oy har beviljats (PEFC/02-31-197). Med våra PEFC-certifierade produkter vill vi visa att vi bär ansvar för de miljökonsekvenser som vår verksamhet och våra produkter medför. För oss är det viktigt att trygga en hållbar utveckling av skogsbruket och trygga att också kommande generationer har möjlighet att bruka skogen.

Trä som råmaterial är till sina miljökonsekvenser helt klart ett bättre alternativ än konkurrerande råmaterial. Miljökonsekvenserna grundar sig bl. a. på skogarnas förnyelse, ett hållbart skogsbruk, som garanteras när skogen brukas enligt principerna för en hållbar utveckling. En produkt som har PEFC-certifikat är gjort av råmaterial som härstammar från skogar som brukats enligt principerna för en hållbar utveckling. Trämaterialets ursprung övervakas med hjälp av ett uppföljningssystem.


OR group har följande principer för sin miljöpolitik::

 

Nedladda certifikat