Vastuu on meidän

Olavi Räsänen Oy:n puuraaka-aineen alkuperäketju on sertifioitu vuodesta 2003 lähtien, jolloin Olavi Räsänen Oy:n tuottamalle sahatavaralle myönnetttiin PEFC merkin käyttöoikeus (PEFC/02-34-55). Vuonna 2011 PEFC sertifikaatin käyttöoikeuden saivat myös Olavi Räsänen Oy:n valmistamat kuormalavat. Vuonna 2012, tytäryhtiö Parla Floor Oy:n valmistamille parketeille myönnettiin PEFC merkin käyttöoikeus (PEFC/02-31-197).

Sertifiointien myötä olemme sitoutuneet kestävään metsien hoitoon ja käyttöön. PEFC-sertifioiduilla tuotteilla haluamme osoittaa kantavamme huolta toiminnastamme ja tuotteidemme ympäristövaikutuksista. Meille on tärkeää turvata metsätalouden kestävä kehitys ja varmistaa metsänkäytön mahdollisuus myös tuleville polville.

Puuraaka-aine on ympäristövaikutuksiltaan kiistatta parempi kuin kilpailevat raaka-aineet. Ympäristövaikutukset perustuvat mm. metsien uusiutuvuuteen, kestävään metsätalouteen, joka taataan kestävän kehityksen mukaisella metsien hoidolla. PEFC-sertifikaatilla merkityn tuotteen raaka-aine on peräisin juuri kestävän kehityksen mukaisesti hoidetuista metsistä. Puuraaka-aineen alkuperää valvotaan seurantajärjestelmän avulla.

OR groupin ympäristöpolitiikan periaatteita ovat:

Sertifikaattimme nro 2341-07 varmentaa, että puun alkuperäketjun hallinta täyttää seuraavien standardien vaatimukset.

                             

PEFC ST 2002:2013              
PEFC ST 2001:2008              

Download Certifcate            Download Certificate

Kuormalavoissa käytettävien raaka-aineiden laatuluokat

Seksta (c-sahatavaralaatu)    Pakkaussahatavaran ylin laatuluokka on nimeltään Seksta. Seksta-sahatavara on tyypillisesti täyssärmäinen sisältäen kohtalaisen isoja oksia. Hyönteisvauriot eivät ole sallittuja. Seksta-sahatavaraa käytetään standardilavoissa sekä esimerkiksi pitkää kiertoikää vaativissa kiertävissä lavoissa.

Vajaasärmäinen vientilaatu (pl/vl)    Pakkaussahatavaran keskimmäinen laatuluokka on vajaasärmäinen vientilaatu. Vajaasärmäisyys on tyypillistä tämän laatuluokan sahatavaralle. Vajaan määrä on rajattu puoleen sekä leveydestä että paksuudesta. Oksia on, mutta ne ovat pieniä. Lautojen taivutuslujuus on hyvä.
Vajaasärmäinen kotimaanlaatu (pl/kl)    Pakkaussahatavaran alin laatuluokka on tyypillisesti vajaasärmäistä. Leveys- ja paksuusmitan tulee kuitenkin täyttyä koko laudan pituudelta. Tässä laadussa sallitaan lievää tukkisinistä, jota esiintyy vain syksyisin kesän yli varastoidussa puussa. Tätä laatuluokkaa käytetään kertalavoissa.

Koivu lauta    Kuormalavoissa käytetty koivu sisältää tyypillisesti ruskeaa sydänpuuta. Koivun sisältämien oksien koko vaihtelee, mutta on normaalisti halkaisijaltaan alle 20 mm. Katkonnan jälkeen koivulauta komponentin päihin lisätään aaltonaula halkeilun estämiseksi.

Vaneri    Vaneria käytetään lavoissa, joilta vaaditaan pitkää kiertoikää ja suurta mittatarkkuutta. Pääsääntöisesti käytämme säänkestävää koivuvaneria. Vanerin lujuus on parempi kuin sahatavaralla. Pintaviilu määrää lajitelman.

Sivustolla käytetyt tuotekuvat ovat viitteellisiä. Lopullisen tuotteen ulkonäköön vaikuttavat raaka-aineet ja rakennevaihtoehdot.