Vastuu on meidän

Olavi Räsänen Oy:n puuraaka-aineen alkuperäketju on sertifioitu vuodesta 2003 lähtien. Tänä päivänä Mikkelin tehtaalla tuotannossa oleville kuormalavoille PEFC sertifikaatin käyttöoikeus on myönnetty vuonna 2011, ja seuraavana vuonna 2012 tytäryhtiö Parla Floor Oy:n valmistama Parla -parketti sai PEFC -merkin käyttöoikeuden. Samalla PEFC -merkin käyttöoikeuden saivat myös vuonna 2014 Savopak Oy:hyn fuusioituneen Parlatuote Oy:n valmistamat Parla -puulevyt ja -sisäverhouspaneelit sekä huonekalukomponentit.

Sertifiointien myötä olemme sitoutuneet kestävään metsien hoitoon ja käyttöön. PEFC-sertifioiduilla tuotteilla haluamme osoittaa kantavamme huolta toiminnastamme ja tuotteidemme ympäristövaikutuksista. Meille on tärkeää turvata metsätalouden kestävä kehitys ja varmistaa metsänkäytön mahdollisuus myös tuleville polville.

Puuraaka-aine on ympäristövaikutuksiltaan kiistatta parempi kuin kilpailevat raaka-aineet. Ympäristövaikutukset perustuvat mm. metsien uusiutuvuuteen, kestävään metsätalouteen, joka taataan kestävän kehityksen mukaisella metsien hoidolla. PEFC-sertifikaatilla merkityn tuotteen raaka-aine on peräisin juuri kestävän kehityksen mukaisesti hoidetuista metsistä. Puuraaka-aineen alkuperää valvotaan seurantajärjestelmän avulla.

OR groupin ympäristöpolitiikan periaatteita ovat:

 

PEFC -sertifikaattimme nro 2341-09 varmentaa, että puun alkuperäketjun hallinta täyttää seuraavien standardien vaatimukset PEFC ST 2002:2013, PEFC ST 2001:2008 v2.

Lataa sertifikaatti tästä.

 

 

                            

         

 

 
 
Kuormalavoissa ja pakkauksissa käytettävien raaka-aineiden laatuluokat

Seksta (c-sahatavaralaatu)    Pakkaussahatavaran ylin laatuluokka on nimeltään Seksta. Seksta-sahatavara on tyypillisesti täyssärmäinen sisältäen kohtalaisen isoja oksia. Hyönteisvauriot eivät ole sallittuja. Seksta-sahatavaraa käytetään standardilavoissa sekä esimerkiksi pitkää kiertoikää vaativissa kiertävissä lavoissa.

Vajaasärmäinen vientilaatu (pl/vl)    Pakkaussahatavaran keskimmäinen laatuluokka on vajaasärmäinen vientilaatu. Vajaasärmäisyys on tyypillistä tämän laatuluokan sahatavaralle. Vajaan määrä on rajattu puoleen sekä leveydestä että paksuudesta. Oksia on, mutta ne ovat pieniä. Lautojen taivutuslujuus on hyvä.

Vajaasärmäinen kotimaanlaatu (pl/kl)    Pakkaussahatavaran alin laatuluokka on tyypillisesti vajaasärmäistä. Leveys- ja paksuusmitan tulee kuitenkin täyttyä koko laudan pituudelta. Tässä laadussa sallitaan lievää tukkisinistä, jota esiintyy vain syksyisin kesän yli varastoidussa puussa. Tätä laatuluokkaa käytetään kertalavoissa.

Koivu lauta    Kuormalavoissa käytetty koivu sisältää tyypillisesti ruskeaa sydänpuuta. Koivun sisältämien oksien koko vaihtelee, mutta on normaalisti halkaisijaltaan alle 20 mm. Katkonnan jälkeen koivulauta komponentin päihin lisätään aaltonaula halkeilun estämiseksi.

Vaneri    Vaneria käytetään lavoissa, joilta vaaditaan pitkää kiertoikää ja suurta mittatarkkuutta. Pääsääntöisesti käytämme säänkestävää koivuvaneria. Vanerin lujuus on parempi kuin sahatavaralla. Pintaviilu määrää lajitelman. Elintarvikkeiden pakkausmateriaalissa käytettävä vaneri ei EU -säädöksen mukaan saa vaarantaa ihmisen terveyttä, eikä saa aiheuttaa maku- tai hajuhaittoja. Elintarvikkeiden pakkausmateriaali on oltava helposti puhdistettava ja desinfioitava.

Sivustolla käytetyt tuotekuvat ovat viitteellisiä. Lopullisen tuotteen ulkonäköön vaikuttavat raaka-aineet ja rakennevaihtoehdot.