Vastuu on meidän

Olavi Räsänen Oy:n puuraaka-aineen alkuperäketju on sertifioitu vuodesta 2003 lähtien, jolloin Olavi Räsänen Oy:n tuottamalle sahatavaralle on myönnetty PEFC merkin käyttöoikeus (PEFC/02-34-55). Vuonna 2011 PEFC sertifikaatin käyttöoikeuden saivat myös Olavi Räsänen Oy:n valmistamat kuormalavat. Seuraavana vuonna, 2012, tytäryhtiö Parla Floor Oy:n valmistamille parketeille myönnettiin PEFC merkin käyttöoikeus (PEFC/02-31-197).

Sertifiointien myötä olemme sitoutuneet kestävään metsien hoitoon ja käyttöön. PEFC-sertifioiduilla tuotteilla haluamme osoittaa kantavamme huolta toiminnastamme ja tuotteidemme ympäristövaikutuksista. Meille on tärkeää turvata metsätalouden kestävä kehitys ja varmistaa metsänkäytön mahdollisuus myös tuleville polville.

Puuraaka-aine on ympäristövaikutuksiltaan kiistatta parempi kuin kilpailevat raaka-aineet. Ympäristövaikutukset perustuvat mm. metsien uusiutuvuuteen, kestävään metsätalouteen, joka taataan kestävän kehityksen mukaisella metsien hoidolla. PEFC-sertifikaatilla merkityn tuotteen raaka-aine on peräisin juuri kestävän kehityksen mukaisesti hoidetuista metsistä. Puuraaka-aineen alkuperää valvotaan seurantajärjestelmän avulla.

OR groupin ympäristöpolitiikan periaatteita ovat:

Sertifikaattimme nro 2341-07 varmentaa, että puun alkuperäketjun hallinta täyttää seuraavien standardien vaatimukset.

                             

PEFC ST 2002:2013              
PEFC ST 2001:2008              

Download Certifcate            Download Certificate

 

 

Puisen pakkausmateriaalin ISPM 15 -standardi

YK:n maatalous- ja elintarvikejärjestö FAO:n laatima ISPM 15 -standardi määrittelee käsittely- ja merkintävaatimukset kansainvälisessä kaupassa käytettävälle puiselle pakkausmateriaalille.

ISPM 15 -standardin vaatimukset:

Tunnusnumeromme merkinnänhaltijarekisterissä (Evira)

Olavi Räsänen Oy

Savopak Oy

 

Tullinimikeet

Lavat ja lavakaulukset CN 4415 20 20